fbpx

รายการวัคซีน สำหรับหนูน้อย ตั้งแต่อายุ 2เดือน จนถึง 2 ปี

หมายเหตุ

  1. อัตราแพคเกจยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
  2. ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


#คลินิกเด็กหมอมะเหมี่ยว #รักษาโรคทั่วไปเด็ก ฉีดวัคซีนเด็ก พ่นยาเด็ก ปรึกษาปัญหาเด็ก คลินิกนมแม่ คลินิกเด็กพัทยา คลินิกนมแม่พัทยา