fbpx

วัคซีน IPD 13 สายพันธ์ุ  4 เข็ม  9,900 บาท

วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากเชื้อโรต้าไวรัส (Rota virus) 2 โด๊ส  2,900 บาท

วัคซีนป้องกันโรค 10 ชนิด จนถึงอายุ 24 เดือน เพียง 8,900 บาท


วัคซีนสำหรับเด็ก  IPD 13 สายพันธ์ุ  วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบ #เชื้อโรต้าไวรัส #Rota virus #วัคซีนป้องกันโรค  #ฉีดวัคซีนเด็กพัทยา #ฉีดวัคซีนเด็กชลบุรี