fbpx
อย่าเพิ่งมีลูก ถ้ายังไม่ได้อ่านโพสนี้ !

อย่าเพิ่งมีลูก ถ้ายังไม่ได้อ่านโพสนี้ !

การจะมีลูก 1 คน ตอนนี้ ไม่ใช่แค่ว่า เลี้ยงๆไป เดี๋ยวเด็กก็โตเองได้นะคะ สถิติพบเด็กมีปัญหาพัฒนาการช้าถึงร้อยละ 30 สาเหตุ มักเกิดจาก การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ไม่มีการติดตามประเมินพัฒนาการเด็ก และเข้าถึงบริการน้อย (หาที่ตรวจพัฒนการเด็กยากมากๆ)...