fbpx
เล่นอะไรกับลูกดี ในช่วงวัยแรกเกิด ถึง 3ขวบ

เล่นอะไรกับลูกดี ในช่วงวัยแรกเกิด ถึง 3ขวบ

เล่นอะไรกับลูกดี???? #ไม่ต้องมีของเล่น การเล่นแบบ กระตุ้นประสาทสัมผัส หรือ Sensory play ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ได้แก่ การมองเห็น (ตา) การฟัง (หู) สัมผัส (มือ) การลิ้มรสชาติ (ลิ้น) และการดมกลิ่น (จมูก) …….ช่วยพัฒนาความคิด ภาษา สังคม อารมณ์...