fbpx

พื้นที่เด็กเล่น

พื้นที่เด็กเล่นแบมบีนี เสริมพัฒนาการตามแต่ละช่วงวัย พัทยา

เสริมพัฒนาการตามแต่ละช่วงวัย พัทยา ชลบุรี

บริเวณชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน 09:00 – 20:00 น.

กิจกรรมเล่นและเรียนรู้ สำหรับเด็ก

ปัญหา เด็กไม่อยู่นิ่ง เด็กก้าวร้าว เด็กไม่สบตา

กิจกรรมเพื่อ กระตุ้นการดูด กระตุ้นการเคี้ยว กระตุ้นการกลืน ของเด็ก

กิจกรรมฝึกทักษะเด็ก