fbpx

เกี่ยวกับเรา

เราคือศูนย์บริการสำหรับเด็กแบบครบวงจร

Bambini Baby Wellness Center เราคือศูนย์บริการสำหรับเด็กแบบครบวงจรก่อตั้งโดยคุณหมอมะเหมี่ยว กุมารแพทย์เฉพาะทาง ที่มองเห็นปัญหาของเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าถึง 30 % แต่มีเข้าถึงบริการจริงเพียงแค่ 10% ทำให้ เสียโอกาสในการพัฒนาเด็กในช่วงวัยที่มีศักยภาพ ที่ยังสามารถพัฒนาได้

B- Baby : เพราะเด็กๆ คือหัวใจของเรา

A-Ability : และความสามารถของเค้าเป็นสิ่งที่เราช่วยสร้างได้

M-Mind : อีกทั้งยังสร้างเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจ

B-Beloved : ให้เค้าเติบโตมาเพื่อเป็นที่รัก

I -Imagination : มีจินตนาการ การมองเห็นในมุมมองที่กว้างออกไป

N-Nature : เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ

I -Inspiration : และไม่ใช่เพื่อแค่ให้เค้ามีแรงบันดาลใจ แต่เค้าจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อไป

แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง ’Bambini 

สวัสดีค่ะ หมอมะเหมี่ยวเองนะคะ หมอเป็นหมอเด็กอยู่โรงพยาบาลรัฐบาล หมอได้มองเห็นปัญหาของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าถึง 30% แต่เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงการบริการได้น้อยมาก ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาในช่วงที่มีศักยภาพไป หมอจึงอยากใช้โอกาสพื้นที่เล็กๆที่ Bambini ในการให้บริการและคำปรึกษาเพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ และหมออยากพาเด็กๆออกจากหน้าจอมือถือ จึงทำพื้นที่ให้เด็กเล็กวัย 6 เดือน -6 ปี ได้เล่นด้วยบริเวณ Bambini Cafe 

เนื่องการติดมือถือนั้น มีผลกระทบต่อการพัฒนาของเด็กทั้งทางด้านร่ากาย สมาธิ และพฤติกรรม หมออยากให้เด็กๆได้เล่นตามวัยที่เค้าควรจะได้เล่น เพื่อเสริมสร้างสมอง ,พัฒนาการ และความสุขของเด็กกับทุกๆคนในครอบครัวค่ะ 

ของเล่นชิ้นสำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ที่หมอทำให้เด็กๆ ไม่ได้ นั่น คือ คุณพ่อคุณแม่ 

..ขอเวลาสักเล็กน้อยมาเล่นกับลูกๆกันนะคะ ..

#ด้วยรักจากหมอมะเหมี่ยว