fbpx

🤔อะไร ? ทำให้เด็กสมองฝ่อ คะ ??

⭐️ถ้าเด็ก มีภาวะเครียด ( Toxic Stress ) จาก การถูกเร่งรัดให้เรียน ก่อนวัย (ก่อน 3 ปี) จะทำให้เด็กไม่มีความสุข จากการวิจัยพบว่า จะทำให้เซลล์ สมองมีการแบ่งตัวลดลง การเชื่อมโยงกระแสประสาทลดลง😱😱😱เหมือน สมอง ‘ฝ่อ’ ร่วมกับ ถ้าเด็กได้รับการกระตุ้นน้อยในพัฒนาการด้านต่างๆ อาจจะมีผลทำให้เด็กพัฒนาการช้า ……….

⭐️เรามาทำให้ สมองเด็ก ‘โต’ อย่างเต็มศักยภาพ กันด้วยอาหาร ต่างๆ กัน ดังนี้ ค่ะ

❤️อาหารกาย :ให้เด็กได้รับอาหารครบห้าหมู่ ……ตามวัย….. 
❤️อาหารใจ : คือ สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดูที่ทำให้ เด็กมีความสุข 
❤️อาหารปัญญา : คือ ให้เด็กได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง เล่นเชิงบวก หรือแค่ให้เด็กฝึกการใช้ชีวิตประจำวันเองก็ถือเป็นอาหารปัญญาที่ดีแล้วค่ะ 
❤️อาหารธรรม : ให้คุณพ่อคุณแม่ และคนรอบตัวเด็กเป็นกระจกที่ดี สะท้อนให้เด็กเห็น แล้วเด็กจะโชว์ความดี ให้เห็นเอง โดยไม่ต้องร้องขอเลยค่ะ.

#หมอมะเหมี่ยวรักเด็กค่ะ

❤️เพราะหมอเชื่อว่า เด็กคือความสุขของทุกคนในครอบครัวค่ะ และความสุขของเด็กสร้างได้จากการเล่นกับเด็ก #HappyBabyHappyFamily