fbpx
5 ขั้นตอน รับมือกับลูกเอาแต่ใจ

5 ขั้นตอน รับมือกับลูกเอาแต่ใจ

เมื่อลูกงี่เง่าเอาแต่ใจ พ่อแม่อย่างเราจะจัดการยังไง?? ตีเด็กได้มั้ย??? ไม่แนะนำ ให้ ดุด่า หรือ ตี เพราะจะหยุดพฤติกรรม ดังกล่าวได้ ชั่วคราวเท่านั้น !!! ….ระยะยาว คือ ลูกจะซึมซับพฤติกรรม ที่พ่อแม่ทำ กับ เค้า ตีมาตีกลับ ด่ามาด่ากลับ ไม่โกง เทคนิค ที่...
เล่นอะไรกับลูกดี ในช่วงวัยแรกเกิด ถึง 3ขวบ

เล่นอะไรกับลูกดี ในช่วงวัยแรกเกิด ถึง 3ขวบ

เล่นอะไรกับลูกดี???? #ไม่ต้องมีของเล่น การเล่นแบบ กระตุ้นประสาทสัมผัส หรือ Sensory play ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ได้แก่ การมองเห็น (ตา) การฟัง (หู) สัมผัส (มือ) การลิ้มรสชาติ (ลิ้น) และการดมกลิ่น (จมูก) …….ช่วยพัฒนาความคิด ภาษา สังคม อารมณ์...