fbpx
ให้ลูกเข้าเรียนอนุบาล เมื่อไหร่ดี?

ให้ลูกเข้าเรียนอนุบาล เมื่อไหร่ดี?

ยิ่งสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้ จำเป็นต้องรีบส่งลูกไปโรงเรียนหรือไม่? อ่านข้อความนี้ แล้ว ค่อยตัดสินใจต่อนะคะ “สมองของเรามีแหล่งพลังงานทางจิตวิทยาจำกัด และเมื่อมันหมดสิ้นลง “ทุกอย่างที่เราทำจะลดประสิทธิภาพลง” สำหรับเด็กอายุยังน้อย การแยกจากกันเป็นเวลาสั้นๆ...
เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก ไอคิวลดลงได้เลย!!!

เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก ไอคิวลดลงได้เลย!!!

เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก #ไอคิวลดลงได้เลย!!! 🤔อะไรเสริม #ธาตุเหล็ก ให้ลูกได้บ้าง? 🌈การขาดธาตุเหล็กนั้น มีผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะเด็ก อายุ 2 ขวบปีแรก เนื่องจาก เป็น ช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างมาก ซึ่ง...