fbpx

การจะมีลูก 1 คน ตอนนี้ ไม่ใช่แค่ว่า เลี้ยงๆไป เดี๋ยวเด็กก็โตเองได้นะคะ สถิติพบเด็กมีปัญหาพัฒนาการช้าถึงร้อยละ 30

สาเหตุ มักเกิดจาก การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ไม่มีการติดตามประเมินพัฒนาการเด็ก และเข้าถึงบริการน้อย (หาที่ตรวจพัฒนการเด็กยากมากๆ)
การที่พ่อแม่สังเกตพัฒนาการแต่ละช่วงวัยเองได้และรู้เร็วว่าลูกพัฒนาการไม่สมวัย และกระตุ้นทันที ช่วยให้เด็กกลับมามีพัฒนาการปกติได้
.
#เรื่องอาหารทางกาย หมอมั่นใจว่า คุณพ่อคุณแม่ รู้ดี และท่องได้ว่าควร กินนมแม่ อาหารดีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ตามวัย ….หันไปดู ในตู้เก็บของ บางบ้านมีวิตามินเสริมเยอะมากๆ!!
.
#เรื่องพัฒนาการและพฤติกรรม เป็น สิ่งที่หลายๆคนมองข้าม ทั้งๆที่ เป็น ปัญหาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพเด็ก ในอนาคต เรื่องนี้หมอโพสบ่อยมาก ขอข้ามไปนะคะ ….สรุป ควรตรวจพัฒนาการลูกทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด #ไม่ต้องรอให้ผิดปกติ และควรมาตรวจกับบุคลากรทางการแพทย์ช่วง 9,18,30 และ 42 เดือนค่ะ
.
#เรื่องจิตใจเด็ก หลายๆคนอาจจะไม่ทราบ ว่า สภาวะจิตใจของเด็ก แต่ละช่วงวัย เค้าจะแตกต่างกันมาก ซึ่ง พ่อแม่ทุกคนควรจะรู้ และนำไปปรัปการเลี้ยงดู เช่น เด็ก 3 ขวบปีแรก ต้องกาความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ และพ่อแม่ควรตอบสนองกับความต้องการของเด็กได้ดี เค้าจะโตมาจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองและโตขึ้นในสังคมอย่างมีความสุข
.
เด็กบางคนไม่ได้รับความเอาใจใส่จากพ่อแม่
โตมาเค้าก็จะกลายเป็นคนที่ เฉยชา ไม่แสดงออกทางอารมณ์
.
เด็กบางคน เกิดจากพ่อแม่คุ้มดีคุ้มร้าย เรื่องเดียวกันบางทีทำได้บางทีโดนด่า เด็กจะสับสนว่าควรจะทำอะไร โตขึ้นเขาก็จะสับสน จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูก งงๆกับชีวิต
.
นอกจาก วิตามินบำรุงร่างกายที่ควรหามาให้ลูก
พ่อแม่ควรเพิ่มเกราะป้องกันทางจิตใจให้ลูกด้วยความรัก #จิตวิทยาเด็ก เป็นเรื่องที่ควรทราบด้วย เพื่อ อนาคตที่มีความสุขของลูก