fbpx

#รอโตเดี๋ยวก็พูดได้จริงเหรอ?

เด็กพูดช้า ในทางการแพทย์ คือ
✔️ อายุ 15 เดือน ไม่สามารถพูดคำเดี่ยวๆที่มีความหมายได้เลยสักคำ
✔️ อายุ 2 ปี ไม่สามารถพูดคำ2คำติด ที่เป็นวลีติดกัน เช่น หนูหิว แม่ไป กินข้าว ….หม่ำๆ ปาปา มามา ไม่ใช่นะคะ
✔️ อายุ 3 ปี ไม่สามารถ สื่อสารเป็นประโยคให้เข้าใจได้
.
สาเหตุของการพูดช้า มีได้หลายสาเหตุ ตั้งแต่
*ความผิดปกติของร่างกาย
*ความผิดปกติจากโรคทางพันธุกรรม
*ภาวะออทิสติก
*พัฒนาทางภาษาผิดปกติ
*ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม/การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ที่พบมากๆ ช่วงนี้ คือ ปล่อยลูกให้จอเลี้ยง!!!
.
ซึ่งสาเหตุ ดังกล่าวมาข้างต้น อาจจะไม่ได้มาด้วยปัญหา ‘เด็กพูดช้า’อย่างเดียว ..อาจจะมีปัญหาพัฒนาการด้านอื่นช้าด้วย ซึ่งทำให้เกิด ‘เด็กล่าช้า’ได้
.
การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย ตามรูปที่หมอโพส คุณพ่อคุณแม่จะสามารถเฝ้าระวังและตรวจพัฒนาการลูก 5 ด้าน คือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ,การเข้าใจภาษา ,การใช้ภาษาและการช่วยเหลือตนเอง ได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่เองเลยค่ะ
.
และถ้าข้อไหนลูกไม่สามารถทำได้ ควรรีบมาให้คุณหมอตรวจพัฒนาการซ้ำ เนื่องจาก ปัญหาบางอย่างมันอาจจะแค่เส้นผมบังภูเขา เด็กอาจจะไม่ได้ ‘ล่าช้า’ แต่อาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม หรือ ขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม นั่นเอง
.
ตามตารางที่มีดอกจัน ไว้ คือ ช่วงอายุ ที่ควรให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม ตรวจพัฒนาการมา ตรวจเด็ก ตามช่วงวัยนั้นๆ คือ 9 เดือน , 18 เดือน ,30 เดือน และ 42 เดือน
.
เนื่องจากสมองเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประมาณ 90% ในช่วง 7 ขวบปีแรกของชีวิต
เราไม่ต้องรอให้ลูก ‘ล่าช้า’ ถึงมาตรวจพัฒนาการนะคะ
.
รอลูกโตไปเรื่อยๆ ถ้าไม่แกิที่สาเหตุ เด็กก็ไม่สามารถพูดเองได้นะคะ
ตรวจพัฒนาการลูก เป็น เรื่องที่ควรทำมากกว่าพาไปเรียนพิเศษ #มาตรวจพัฒนาการกันนะคะ
#เพื่อลูก #เพื่ออนาคตของชาติค่ะ

#ด้วยรักจากหมอมะเหมี่ยว

Cr.ภาพจากงานอบรมพ่อแม่มือใหม่ที่ Bambini Baby Wellness Center

แปะลิงก์ไฟล์รูปภาพตรวจพัฒนาการ ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สสส

https://drive.google.com/file/d/1VAXFDP9iEUNKZDrK071-OKR05glDp34g/view?fbclid=IwAR2TSPR-YNRvbvN9R6O-Qgi9DmCbx7Tgg5OYOZfSdtwt08RpjPSN9V8WNMo