fbpx

10 สิ่งที่ #พ่อแม่ควรรู้ ❗️ ……..ก่อนลูก 3 ขวบ

1. #สมองเด็ก 3 ขวบปีแรก พัฒนาถึง 80-90%
2. #ของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก คือ คุณพ่อคุณแม่
3. #การเร่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ก่อนวัย เป็นการสร้างความเครียดและความกดดันให้กับเด็ก ทำให้สมองฝ่อ ไม่พร้อมเรียนรู้
4. #การเล่นแบบอิสระ 3 ชั่วโมง/วัน ทำให้สมองเด็กพัฒนา ได้ดี
5. เด็ก #ไม่ควรดูจอ ก่อนอายุ 2 ปี ไม่ว่ารายการใดๆ ….ส่งผลต่อสมาธิของเด็กได้
6. #การทำร้ายร่างกายเด็ก ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา (แหย่เด็ก ) #ไม่ได้ทำให้เด็กดี แต่จะส่งผลเสียระยะยาว …เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ก้าวร้าว
7. #วิตามินบำรุงสมองที่ดี คือ อาหารครบห้าหมู่ และความรักความเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ….หาซื้อไม่ได้ ต้องทำเอาเอง
8. วินัยเชิงบวก #ไม่ใช่การออกคำสั่งหรือคำสอนจากพ่อแม่ แต่ คือ การที่ลูกกำกับควบคุมตนเอง คิดก่อนทำ คุมอารมณ์ได้ รู้จักหยุด มีสติและหาทางจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
9. ลูก คือ #กระจกสะท้อนพ่อแม่ เราทำอะไร เป็นอะไรให้ลูกดู ลูกก็จะทำตามแบบอย่าง
10. #ความรักและความสัมพันธ์ที่ดี ในครอบครัว จะเป็น เกราะคุ้มภัยให้ลูกไปจนโต
….และมันไม่ได้สร้างภายในข้ามคืน ต้องใช้เวลา

✌️เวลาทอง และโอกาสทอง คือ 3 ขวบปีแรก เป็น การลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุด
…..❤️ แล้ว เราจะ ปลื้มใจ ตอนลูกโต ว่า 3 ปี ที่ลงทุนไป มันไม่เคยเสียเปล่าเลย
❤️เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคน #เลี้ยงลูกเชิงบวก. …..ผิดบ้างพลาดบ้างมันคือ เรื่อง ปกติ ค่ะ

❤️ด้วยรัก จากหมอมะเหมี่ยว
แพทย์หญิงสุทธิชา อู่เงิน
กุมารแพทย์