fbpx

อย่าเผลอพูดกับลูกแบบนี้ ….จะทำให้ลูกขาดความมั่นใจในตัวเองได้
😢 ขู่ลูกว่า ‘ จะไม่รักแล้ว’ …เด็กจะเชื่อแบบที่ได้ยินจริงๆ และ เมื่อพูดบ่อยๆ เค้าก็จะคิดว่าไม่มีคนรักเค้า
….เมื่อไม่มีคนรัก …เด็กจะรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า
😢‘แบบนี้ไม่เก่งเลย’
….เมื่อพูดว่า #ไม่เก่ง เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริง ทำให้เค้าไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆ กลัวกังวล
🥲 ‘เปรียบเทียบลูกกับคนอื่น’
ทำไมทำไม่ได้เหมือนกับ พี่/น้อง …ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเลย
…การเปรียบเทียบ ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวด้อยกว่าคนอื่น และ ไม่มีค่า เด็กอาจจะก้าวร้าว ต่อต้านพ่อแม่ได้ด้วย
คำพูดพวกนี้ ….ไม่มีประโยชน์ กับเด็กเลย ….
รักลูก ไม่ขู่ลูก ไม่พูดแหย่ ไม่เปรียบเทียบ
#พ่อแม่มีวาจาสิทธิ #พูดแบบไหนได้ลูกแบบนั้น

❤️รักลูก ให้กอดลูก บอกรักลูก ชมลูกในเรื่องดีๆของเค้า นะคะ
❤️มะเหมี่ยวเอง
หมอเด็ก / แม่น้องทับทิม

คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness