fbpx

😷คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19
สำหรับ #เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
และแล้ว วันนี้ ก็มาถึง วันที่ โควิด ต้องอยู่ เป็นเพื่อนเราไปยาวๆ …..เพราะ มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราแยกกันอยู่มา เกือบ 3 ปี แต่ โควิดก็กลายพันธุ์ เพื่อจะอยู่กับเราต่อไป
ดังนั้น ….วันนี้ พ่อแม่อย่างเราต้องตัดสินใจ ว่า
จะสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ลูก หรือ จะอยู่ แบบเดิม
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีคำแนะนำเรื่อง #วัคซีนโควิด ใน
เด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
แนะนำให้ฉีดไฟเซอร์ ฝาสีแดงเข้มขนาด 3 ไมโครกรัม (0.2 ซีซี) จำนวนทั้งสิ้น 3 เข็ม
เข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ ( 3-8 สัปดาห์)
เข็มที่ 3 ห่าวจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 8 สัปดาห์
😷แนะนำว่า …..ควรฉีดอย่างยิ่งในเด็ก #กลุ่มเสี่ยง
คือ
👉เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี , ทารกคลอดก่อนกำหนด
👉โรคอ้วน
👉โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ,โรคหอบหืด
👉โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมอง
👉โรคไตวายเรื้อรัง
👉โรคมะเร็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
👉โรคเบาหวาน
👉กลุ่มโรคทางพันธุกรรม เช่น กลุ่มอาการดาว์น , พัฒนาการช้า , เด็กที่มีการบกพร่องของระบบประสาทอย่างรุนแรง
ที่มา : https://www.thaipediatrics.org/?p=1761

คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness