fbpx

เด็กมีหน้าที่ #เล่น ไม่ควร #เร่งให้เขียนอ่าน
⭐️สมองเด็ก 6 ขวบปีแรก พัฒนาถึง 90% ด้วย การเล่น อ่านนิทาน และทำงานบ้าน
( เขียน /อ่าน ค่อยฝึกหลัง 6-7 ขวบ)
(สามารถ ให้เด็ก ขีดเขียน ระบายสีได้ ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ #ไม่ใช่เขียนตัวอักษร คร่า )
⭐️จะถนัดซ้าย หรือขวา ก็ไม่มีปัญหา ไม่ควรบังคับเค้า
⭐️ลายมือ เอาแค่อ่านออกก็ได้ ไม่ต้องบังคับว่าต้องสวย 😅
⭐️เร่งให้เขียนได้ เร็วๆ แล้วไง???? ระบบการศึกษาต่างประเทศ ให้เด็กเขียนตัวหนังสือ หลัง 6 ขวบ ส่วนไทยนั้น เขียนให้ไว ยิ่งแปลว่า เก่ง

❤️ด้วยรัก จากหมอมะเหมี่ยว
หมอเด็ก / แม่น้องทับทิม