fbpx

เด็ก 2 ขวบ … ไม่ชอบอะไร
😬ไม่ชอบโดนบังคับ
😬ไม่ชอบแบ่งปัน
😬ไม่ชอบแยกจากพ่อแม่ หรือ คนคุ้นเคย
😬ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
😬ไม่ชอบรอคอย
😬ไม่ชอบหยุดเล่นของสนุก …พอให้หยุดเล่นเท่านั้น
ร้องทันที
ที่ลูกเป็นแบบนี้ เพราะ สมองส่วนอารมณ์
ยังทำงาน #มากกว่า สมองส่วนเหตุผล
การควบคุมอารมณ์เลยยังไม่ดีพอ
เมื่อลูกโตขึ้น สมองส่วนเหตุผล ทำงานดีขึ้น
ลูกจะน่ารักขึ้นเอง
…เข้าใจลูกมากขึ้น …ชีวิตเราจะง่ายขึ้น
หราาาาาาา 😂😂😂

❤️มะเหมี่ยวเอง
หมอเด็ก / แม่น้องทับทิม

คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness