fbpx

ให้ลูก #กินนม เท่าไหร่ดี?? นมแม่ / นมผง
เด็กแต่ละช่วงวัย กินนมปริมาณต่างกัน และจำนวนมื้อต่างกัน
ที่หมอเจอปัญหา เยอะๆ เลย คือ เด็กเล็ก #กินเยอะเกิน เช่น เด็ก 1 เดือน น้ำหนัก 3 กิโล แม่ให้นม ครั้งละ 3 ออนซ์ ทุก 2-3 ชั่วโมง หลังกินมือแหวะนม หายใจครืดคราด น้ำหนักพุ่ง เกิน 1 กิโลต่อเดือน แบบนี้ เรียกว่า over feeding คร่า
บ้านไหนเข้าเต้า ไม่จำเป็นต้องคำนวณนะคะ ถ้าลูกดูดอิ่ม จะคายเต้าแล้วหลับสบายค่ะ
(ส่วนใหญ่ ใช้เวลาดูด 10-20 นาที)
🌸เด็กอายุ 0 – 30 วัน
* สูตรคำนวณคือ
[ น้ำหนักของลูกเป็นกิโลกรัม x 150 ] ÷ 30 = ปริมาณนมเป็นออนซ์ / วัน (แบ่ง 8-10 มื้อ)
👉ถ้าเข้าเต้า สามารถ เข้าเต้าทุก 2-3 ชั่วโมง ได้เลยค่ะ
🌸เด็กอายุ 1 – 6 เดือน
* สูตรคำนวณคือ
[ น้ำหนักของลูกเป็นกิโลกรัม x 120 ] ÷ 30 = ปริมาณนมเป็นออนซ์ / วัน (แบ่ง 6-8 มื้อ)
1-3 เดือน กินนม/เข้าเต้า วันละ 8 ครั้ง
4 -6 เดือนกินนม/เข้าเต้า วันละ 6 ครั้ง
🌸เด็กอายุ 6 – 12 เดือน
* สูตรคำนวณคือ
[ น้ำหนักของลูกเป็นกิโลกรัม x 110 ] ÷ 30 = ปริมาณนมเป็นออนซ์ / วัน
* เด็ก 6 เดือน แบ่งมื้อนมเป็น 5 – 6 มื้อ + ข้าว 1 มื้อ
* เด็ก 8-9 เดือน แบ่งมื้อนมเป็น 4 – 5 มื้อ + ข้าว 2 มื้อ
* เด็ก 10-12 เดือน แบ่งม้ือนมเป็น 3-4 มื้อ + ข้าว 3 มื้อ
🌸เด็กอายุมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
….ทานอาหารครบ 5 หมู่ 3 มื้อ #เป็นหลัก
ไม่ควรให้ดื่มนมมากจนเกินไป
เพราะจะทำให้กินข้าวน้อย
….. นมจะกลายเป็นเพียงอาหารเสริมสำหรับเด็กช่วงอายุนี้
เด็กวัยนี้ต้องการ
แคลเซียมวันละ 500 มิลลิกรัม
( นมกล่อง 2-3 กล่อง/วัน ประมาณ 500 ซีซี)
👉ใครกินนมแม่อยู่ สามารถ ให้นมแม่ต่อ ไม่ต้องเสริมแคลเซียม หรือ เสริมนมอื่นเพิ่ม
❤️นมแม่ดี มีประโยชน์ จนหยดสุดท้ายค่ะ
❤️ด้วยรักจากมะเหมี่ยวเอง
หมอเด็ก / แม่น้องทับทิม

คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness