fbpx

แบบไหนเรียกว่า #ลูกพูดช้า
ทำยังไงให้ #ลูกพูดได้เร็ว
บ้านเรา ….เหมี่ยวเป็นคนเลี้ยงลูกเองเป็นหลัก
ไม่เคยให้ลูกดูจอ ตอนกินข้าว หรือ กินกรรมอื่นๆเลย
เลี้ยงแบบนี้อาจจะ เหนื่อยเยอะ เหนื่อยพูด เหนื่อยตามลูก …แต่ ผลลัพธ์ดี
วันนี้มาแชร์ เทคนิค ให้ฟังค่ะ
👍วิธีช่วย ให้ลูกพูดได้เร็ว
⭐️คนเลี้ยง พยายาม เป็นนักพากย์ …. คือ พูดเรื่อย ว่า กำลังทำอะไร อันนี้คืออะไร เน้น ย้ำๆ ชัดๆ และ พูดสม่ำเสมอ เดี๋ยวเด็กจะจำได้
⭐️ #ออกเสียงพูดให้ชัดเจน สั้นๆ
⭐️ #พูดในสิ่งที่เด็กสนใจ
⭐️ #ทำท่าทางประกอบการพูด ในช่วงแรกที่เด็กยังไม่เข้าใจ
⭐️จับมือเด็ก #ทำและพูดไปด้วย เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงคำพูด กับสิ่งของ และการกระทำ
⭐️เปิดโอกาสให้เด็ก #เลียนเสียงตาม …..พูดแล้ว
เว้นเวลา ….รอเด็กพูดบ้าง ไม่ควรรัวอยู่ฝ่ายเดียว😅
⭐️สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มขึ้น #ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น อ่านหนังสือที่มี รูปภาพประกอบ ,อ่านนิทาน ,การเล่นสมมติ ,ร้องเพลง
⭐️ #ลดเวลาในการดูจอ เช่น TV ,มือถือ
ตามลำพังเด็กลง (เด็ก ต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรใช้ เลย)
⭐️ #ฝึกให้เด็กพูดในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยชวนเด็กพูดคุยในสิ่งที่เด็กสนใจ
โดยใช้เทคนิค
✔️ตั้งคำถาม คำถามปลายเปิด เด็ก2-3ปีอาจใช้คำถามง่ายๆ เช่น “เรียกว่าอะไร”“กำลังทำอะไรอยู่ ‘
✔️เป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อพูดคุยกับเด็ก ไม่คุกคามหรือเร่งรัดเด็ก
✔️ขยายความในคำตอบของเด็ก โดยรวบคำตอบของเด็กให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
✔️แรงเสริมหรือคำชมแก่เด็ก เมื่อเด็กสื่อสารได้ดี
✔️ให้โอกาสเด็ก #ถาม เพื่อให้เกิดการพูดคุยกันต่อเนื่อง
🌈พัฒนาการทางภาษา ตามแต่ละวัย ที่ควรทำได้
👶🏻แรกเกิด : ส่งเสียงอ้อแอ้
👶🏻1-2 เดือน : เสียงอูอาในลำคอ
👶🏻3-4 เดือน : ทำเสียงสูงๆต่ำๆ เพื่อแสดงความรู้สึก
👶🏻 5-6 เดือน เริ่มเล่นน้ำลายเป่าปาก ส่งเสียงจากลำคอ
👶🏻 7-8 เดือน เลียนเสียงพูดคุยของคนเลี้ยง แต่ ยังไม่เป็นคำ เช่น ดาๆ มาๆ
👶🏻9-12 เดือน พูดคำที่คุ้นเคยได้ อย่างน้อย 1 คำ เช่น หม่ำๆ ไปๆ
👶🏻18 เดือน พูดเป็น คำเดี่ยวๆ ได้ 4 คำ เรียกสิ่งของหรือทักทาย
👦2 ปี พูดคำที่มีความหมาย 2 คำ ติดกัน เป็นวลีสั้น ๆ เช่น ไปเที่ยว กินข้าว
👧3-4 ปี พูดเป็นประโยคยาว ๆ ได้ (ประธาน+กริยา+กรรม) เช่น หนูกินข้าว พ่อไปเที่ยว
👩‍⚕️สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า
✔️ #ความผิดปกติของการได้ยิน เช่น หูหนวก
✔️ #พัฒนาการล่าช้าหลายด้าน หรือมีภาวะปัญญาอ่อน เด็กกลุ่มนี้พัฒนาการด้านอื่น ๆ จะช้าด้วย
✔️ #ภาวะออทิสติก เด็กกลุ่มนี้จะมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาการสื่อสารกับผู้อื่น ทางการพูด หรือการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
✔️ #ประวัติในครอบครัวมีญาติที่เคยพูดช้า ….กลุ่มนี้ จะแค่พูดช้า แต่พัฒนาการอื่นปกติ
พยากรณ์ค่อนข้างดี พอเริ่มพูดได้ก็จะพูดเป็นปกติ
✔️ #ขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม เช่น พ่อไม่มีมีเวลา ก็มักจะเปิดโทรทัศน์ไว้ให้เด็กดู แต่ไม่มีติดต่อสื่อสารโต้ตอบ เป็นการสื่อสารเพียงอย่างเดียว ทำให้การพัฒนาทางภาษาของเด็กหยุดงะงัก หรือ การเลี้ยงดูที่อาจจะไม่มีการเล่น หรือพูดคุยกันเลย
❗️สัญญาณอันตราย ที่ควรปรึกษาแพทย์
❌ช่วงอายุ 6-10 เดือน ไม่ส่งสัญญาณการพูด ไม่หันมาตามเสียง ไม่เลียนแบบ
❌อายุ 15 เดือน ไม่สามารถ พูดคำเดี่ยวได้สักคำ ไม่สามารถทำตาม ไม่เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ และไม่มีภาษาทางกาย
❌อายุ 18 เดือน มีคำเดี่ยวที่มีความหมาย #น้อยกว่า 3 คำ (**โดยไม่นับคำที่เป็นการเรียกคนหรือสัตว์เลี้ยงที่ค้นุเคยเช่น แม่ ปู่ โก้_ที่เป็นชื่อสุนัข)
❌อายุ 2 ปี ไม่สามารถพูด 2 คำติดกันได้ แบบ ประธาน+กริยา หรือ กริยา+กรรม เช่น พ่อไป แม่กิน กินข้าว, ไม่เริ่มการสื่อสารและไม่เข้าใจคำถามหรืออาจจะพูดไม่หยุด แต่ไม่สื่อสารในเรื่องเดียวกัน
❌อายุ 3 ปี ไม่สามารถพูดเป็น ประโยคได้ (ประธาน+กริยา+กรรม) เช่น หนูกินข้าว พ่อไปเที่ยว , ไม่บอกความต้องการ ไม่เข้าใจและไม่เคยใช้ประโยคคำถาม หรืออาจจะพูดเป็นภาษาสคริปต์ ที่ไม่ใช่ภาษาของเด็กวัยเดียวกัน
#ด้วยรักจากหมอมะเหมี่ยว
แพทย์หญิงสุทธิชา อู่เงิน
กุมารแพทย์


คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness