fbpx

เรื่องเล่าจากห้องตรวจ
#ปัญหาของเด็กไทย ยุคดิจิตอล

😰พัฒนาการช้า กว่า 20 %
😰ติดจอ ส่ง ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และสมาธิ
( ไม่ควรให้ลูกใช้ สื่อsocial หรือเล่นจอ ก่อน 2 ปี )
…..บางบ้านให้เด็กเล่นจอ เพราะ เด็กนิ่งดี แต่พอไม่มีจอเท่านั้นแหละ บ้านแทบแตก
😰พฤติกรรมไม่สมวัย เช่น เอาแต่ใจ ก้าวร้าว
😰เด็กโดนเร่งเรียน! เด็กเล็กไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสือให้ได้
………ปัญหานี้ ระบบการศึกษาไทย ควรปรัปตัว เดี๋ยวไม่ทันประเทศเพื่อนบ้านนะจ้ะ
…… 6 ขวบปีแรก ควรให้เด็กเรียนรู้ผ่าน #การเล่น #ไม่ใช่เขียนหนังสือ
😰ขาดทักษะชีวิต เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (บางคนอาจจะไม่เคยได้ออกความคิด หรือ ลองทำอะไรเลย เพราะ พ่อแม่คิดแทนตลอด)
😰ขาดทักษะการเข้าสังคมและ การช่วยเหลือตนเอง เช่น กินข้าวเองไม่เป็น แต่งตัวเองไม่เป็น เล่นกับคนอื่นไม่เป็น แพ้ไม่เป็น …..เลี้ยงเด็ก ควรเลี้ยงให้เค้าช่วยเหลือตัวเองได้
🌈ทักษะที่สังคมต้องการ ( คือ EFนั่นเอง)
-สมาธิจดจ่อ
-อดทนรอคอย
-รู้จักแก้ไขปัญหา
-จดจำได้ และนำไปใช้ (ไม่ใช่ท่องจำ!) (ท่อง 1-100 ได้ แต่ เอาไปใช้ไม่เป็น คือ ไม่มีประโยชน์)
-สื่อสารเข้าใจ เพื่อ เข้าใจคนอื่นและสามารถบอกความต้องการของตนเอง ถ้าเด็กสื่อสารให้คนอื่นไม่เข้าใจ อาจมีปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ใช้กำลัง โวยวายอาละวาด
-สร้างสรรค์ผลงาน :จินตนาการสำคัญมากกว่าความรู้
-เข้าสังคมได้ ปรัปตัวได้ดี
-มีคุณธรรม เช่น เด็กช่วยเลี้ยงน้อง เด็กช่วยแม่ทำความสะอาดบ้าน
🌈ปัจจัย ที่มีผลต่อพัฒนาการ
⭐️กรรมพันธ์ และพื้นอารมณ์เปลี่ยนไม่ได้
แต่การเลี้ยงดู ที่ดีช่วยเหลือให้เด็กไปต่อได้ แบบดีๆ
⭐️การเลี้ยงดู #เปลี่ยนเด็กได้ แค่เราปรัป และเข้าใจเด็ก เข้าใจลูก
⭐️สิ่งแวดล้อม เราควรเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ให้ลูก
🌈การพัฒนาเด็ก ต้องใช้
-มีความรักและเอาใจใส่ลูกอย่างเหมาะสม #รักแบบไม่สปอย
-มีกติกากับลูกชัดเจน #ไม่ติดสินบน #ไม่ต่อรอง #ไม่เผด็จการ
-ฝึกวินัยเชิงบวก ….
-เลี้ยงลูกแบบให้ดูแลตัวเองได้ ในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน
-เข้าใจลูก เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน #อย่าเปรียบเทียบ
-พัฒนาทุกด้านพร้อมๆ กัน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา
-เปิดโอกาสให้เด็กเล่นแบบอิสระ #งดจอก่อน2ปี
-ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
⭐️เลี้ยงลูกไม่ง่ายแต่ไม่ยาก
….แค่เราเข้าใจเด็ก ….รักเค้าในแบบที่เค้าเป็น
….มองหาด้านดีของลูก
….พื้นฐานความรักในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ
….วินัยเชิงบวกเป็นสิ่งที่ต้องมี
….ชมลูกตามความเป็นจริง
….ให้รางวัลลูกตามโอกาส
….ลงโทษได้บ้างถ้าเหมาะสมและไม่ใช้อารมณ์
….ลูกคือความสุข
….ความสุขคือลูก
….ความสุขจากพ่อแม่ทำให้ลูกมีความสุขแบบจริงๆ
….ทุกอย่างสร้างได้จาก..ความสุขค่ะ
#ด้วยรักจากหมอมะเหมี่ยว
#ปรัปพฤติกรรมเชิงบวก
#พูดเชิงบวก
#ลงโทษเชิงบวก
#บวกได้ทุกอย่าง
#แล้วจะได้ลูกบวกบวกค่ะ


คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness