fbpx

4 เคล็ดลับ …แก้ปัญหาลูกชอบ #ตี
เด็กบางคน เวลาไม่พอใจ แล้วพูดอธิบายไม่ได้หมด จะ ระเบิดออกมาด้วยการ #ตี
เนื่องจากสมองเด็กยังไม่พัฒนาสมบูรณ์ สมองส่วนอารมณ์ ยังทำงานมากกว่าเหตุผลอยู่
เวลาลูก #ตี ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร จะเล่น หรือ ตีจริง ก็ไม่ได้
👉เราควร #จับหยุด ไม่ให้ตี
👉สะท้อนอารมณ์ลูกให้ลูกฟัง ลูกกำลังมีอารมณ์อะไรอยู่
👉กำหนดขอบเขต ..บอกว่า ตีไม่ได้ เพราะ ทำให้เจ็บ
👉วางแพลนให้คราวหน้า ..ว่า ถ้ามีอารมณ์แบบนี้อีกให้ทำยังไง ?
☺️จุดที่ยาก ไม่ใช่ 4 ขั้นตอนข้างต้น
….ยากที่สุด ตอนเริ่ม ว่า …พ่อแม่ หรือ ผู้ใหญ่ จะสงบยังไง ให้ลูกดู
และ …
การสอนเชิงบวก ไม่เห็นผลทันที ต้องสอน
ซ้ำๆ ย้ำๆ วนไป จน เป็นนิสัยลูก ☺️
❤️มะเหมี่ยวเอง
หมอเด็ก / แม่น้องทับทิม

คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness