fbpx
ฝึกลูกขับถ่าย เริ่มต้นยังไงดี?

ฝึกลูกขับถ่าย เริ่มต้นยังไงดี?

ฝึกลูกขับถ่าย เริ่มต้นยังไงดี? การฝึกขับถ่าย ด้วยตัวเองนั้น #ไม่มีกำหนดตายตัวว่าควรจะสอนตอนอายุเท่าไหร่ ………แต่ควรจะฝึกฝนลูกให้พร้อมนั่งอึบนกระโถนหรือส้วมสำหรับ #เด็กก่อนวัยเข้าโรงเรียน เพื่อที่เวลาไปโรงเรียนจะได้ #ไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปตลอดเวลา ❗️ #ไม่ควรเร่งรัด...
ฝึกลูกขับถ่ายยังไงดี?

ฝึกลูกขับถ่ายยังไงดี?

การฝึกขับถ่าย ด้วยตัวเองนั้น ไม่มีกำหนดตายตัวว่าควรจะสอนตอนอายุเท่าไหร่ แต่ควรจะฝึกฝนลูกให้พร้อมนั่งอึบนกระโถนหรือส้วมสำหรับเด็กก่อนวัยเข้าโรงเรียน เพื่อที่เวลาไปโรงเรียนจะได้ไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปตลอดเวลา ❗️ไม่ควรเร่งรัด หรือบังคับลูก...