fbpx
เล่นกับลูก 2 ขวบ ยังไงดี?

เล่นกับลูก 2 ขวบ ยังไงดี?

เล่นกับลูก 2 ขวบ ยังไงดี? 👉วัยนี้ มีความเป็นตัวเองสูง อยากรู้อยากลอง อยากทดสอบพลังงานตัวเอง …. ให้โอกาสลูกได้ทำ ได้ใช้จินตนาการของเค้า ….ถ้ามันไม่อันตรายจนเกินไป 👉สังเกต ว่าลูก ชอบอะไร …แล้วปล่อยให้เค้าเล่นอิสระ ไม่มีผิด ไม่มีถูก …เล่นตามที่ลูกจินตนาการและวางแผน บางที...