fbpx
👼🏻ประโยชน์การพาลูกเที่ยวทะเล

👼🏻ประโยชน์การพาลูกเที่ยวทะเล

พาลูกเที่ยวทะเล ช่วย #พัฒนาสมอง ได้ดี เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ผ่านการได้กระตุ้นประสาทสัมผัส 👍ได้เห็น 👍ได้ฟัง 👍ได้กลิ่น 👍ได้สัมผัส 👍ได้ลิ้มรส การพาลูกไปทะเล เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ กระตุ้นประสาทสัมผัส ครบทุกด้าน ❤️ประโยชน์ของ การพาลูกไปทะเล ✅พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ /มัดเล็ก...