fbpx
ภัยเงียบของลูกหลาน

ภัยเงียบของลูกหลาน

ภัยเงียบ ภายในครอบครัว เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว และ มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรา นั่นคือ “ลูกหลาน” ของเรา อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วงหลายปีท่ี ตั้งแต่ ค.ศ. 2005ถึง 2015 เพิ่มขึ้นถึง 18.43 % 😱 พบเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 16...