fbpx
เทคนิคพิชิตลูกกินยาก

เทคนิคพิชิตลูกกินยาก

ลูกกินยาก หรือแม่อยากให้กินมากเกินไป ….. ปัญหา เรื่องลูกกินยาก !! ยากแค่ไหน คือ ยาก ถ้าเอาตามการแพทย์ ไม่ใช้มโนคิด ว่าควรหมดจาน หรือทำท่าทางกินอร่อยแบบวางแล้วหมดตลอดๆ ⭐️การที่เด็กกินยาก ‘จริง’ คือ เด็กกินยาก #จนมีผลต่อ 👉น้ำหนักส่วนสูง...
วางแผนยังไง ไม่ให้ลูกกินยาก

วางแผนยังไง ไม่ให้ลูกกินยาก

เมื่อมื้อแรกมาถึง …..ตื่นเต้นมาก ….นอกจากจะตื่นเต้น เรื่องการทำอาหารอะไรให้ลูกกินดี ยังต้องมาตื่นเต้นว่า ลูกจะอ้าปากกินมั้ยด้วย …. 👩‍⚕️วันนี้ หมอมะเหมี่ยว มาเล่าให้ฟังนะคะ ว่า จะทำยังไงดี เพื่อ ไม่ให้ลูกกินยาก (แม่/พ่อลูกอ่อน ต้องอ่านนะจร้า)...