fbpx
ลูกตื่นบ่อยตอนกลางคืน กลางวันก็นอนน้อย รับมือยังไงดี?

ลูกตื่นบ่อยตอนกลางคืน กลางวันก็นอนน้อย รับมือยังไงดี?

ลูกตื่นบ่อยตอนกลางคืน!! กลางวันก็นอนน้อย …เดิมไม่เคยเป็นแบบนี้ …ลูกช้านเป็นอะไร??? รับมือยังไงดี? พ่อแม่ หลายคนน่า จะประสบปัญหา ลูกที่เคยนอนง่ายช่วง 3 เดือนแรก อยู่ดีๆ ก็นอนยาก ตื่นบ่อยกลางคืน ทารกแรกเกิดยังไม่มีรูปแบบการนอนที่ชัดเจน ในช่วง 3 เดือนแรก จะนอน 14-17...