fbpx
งานบ้านตามวัย เด็ก 1 ปี

งานบ้านตามวัย เด็ก 1 ปี

🌸งานบ้านตามวัย 🌸 งานบ้านในเด็กเล็ก อย่าหวังว่าจะสะอาด เน้นให้เด็กใช้นิ้วมือทั้งสิบนิ้วทำงานมากกว่า เพราะ นิ้วมือ คือ สมองที่สองของเด็ก (Cr. อาจารย์นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์) ทับทิม 1 ขวบ แล้ว เริ่ม เดินคล่องเริ่มซน เริ่มนั่งเฉยๆ ไม่ได้ ต้องหาอะไรให้ทำ...