fbpx
สัญญาณที่บอกว่า ลูกเริ่มไม่พอใจ

สัญญาณที่บอกว่า ลูกเริ่มไม่พอใจ

สัญญาณที่แสดงว่าลูก #ไม่พอใจ เด็กเล็กๆ ยังพูดสื่อสาร ความรู้สึกไม่ได้ พ่อแม่อาจจะต้องคอยสังเกตว่า ลูกมีอาการเหล่านี้ หรือไม่ ถ้าเริ่มแสดงอาการ 😤เงียบ 😤ขว้างของ 😤แย่งของเล่นเพื่อน 😤ยกนิ้วโป้ง ******* พ่อแม่ ควรจับสัญญาณให้ทัน แล้วเข้าระงับเหตุ ก่อนลูกจะ 😤อาละวาด...