fbpx
3 ขวบไปโรงเรียน

3 ขวบไปโรงเรียน

เด็ก 3 ขวบ บางคนไปโรงเรียน แล้ว มีปัญหา #จับดินสอไม่ถูก ก็เพราะ ว่า มันเป็นตามพัฒนาการ จร้า ลูกจะถนัดด้านไหน ก็ได้ ความสามารถในการจับดินสอค่อยๆ เก่งขึ้นเอง ตามวัย ไม่ต้องรีบ อยากให้ลูกเขียนหนังสือ …ต้องให้ลูก ใช้นิ้วมือเล่นให้เก่งก่อน เด็กจะมี #นิ้วมือ ที่แข็งแรงได้...