fbpx
เทคนิคพิชิตลูกกินยาก

เทคนิคพิชิตลูกกินยาก

ลูกกินยาก หรือแม่อยากให้กินมากเกินไป ….. ปัญหา เรื่องลูกกินยาก !! ยากแค่ไหน คือ ยาก ถ้าเอาตามการแพทย์ ไม่ใช้มโนคิด ว่าควรหมดจาน หรือทำท่าทางกินอร่อยแบบวางแล้วหมดตลอดๆ ⭐️การที่เด็กกินยาก ‘จริง’ คือ เด็กกินยาก #จนมีผลต่อ 👉น้ำหนักส่วนสูง...