fbpx
อยากจะให้ลูกเลี้ยงง่าย ต้องทำยังไง?

อยากจะให้ลูกเลี้ยงง่าย ต้องทำยังไง?

.เด็ก จะเลี้ยงยาก หรือ ง่าย บางที เป็นเรื่องของตัวเด็กเอง ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือ การเลี้ยงดู นั่นคือ #พื้นอารมณ์ …..คือ เกิดมาเป็นแบบนี้เอง ( ตอนท้อง เหมี่ยวสวดมนต์ และ อธิษฐาน ให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายตลอด …แม่จะได้สบาย 🤣🤣) 🌈 #พื้นฐานอารมณ์ คือ...