fbpx
7 เคล็ดลับ เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

7 เคล็ดลับ เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

1. ช่วยเหลือตัวเอง 2. สื่อสาร เข้าใจ 3. ฝึกลูกให้มีสมาธิ 4. เรียนรู้การเข้าสังคม : ขอโทษ แบ่งปัน เข้าแถว 5. เข้าใจกติกาสังคม และไม่เอาแต่ใจ 6. มีความรับผิดชอบ 7. ลูกมั่นใจ ว่า พ่อแม่มีอยู่จริง 👉สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ล้างก้น...