fbpx
ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ไม่ได้ป้องกันโควิด19

ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ไม่ได้ป้องกันโควิด19

ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ไม่ได้ป้องกันโควิด19  แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย😂 👩‍⚕️หมอฉีดให้ทุกคนในบ้านแล้วค่ะ นอกจากทำประกันโควิด ก็ต้อง #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ส่วน vaccine covid19 รออย่างน้อย 6 เดือนจ้า จีนกับอเมริกากำลังแข่งกันทำอยู่...