fbpx
ให้ลูกเข้าเรียนอนุบาล เมื่อไหร่ดี?

ให้ลูกเข้าเรียนอนุบาล เมื่อไหร่ดี?

ยิ่งสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้ จำเป็นต้องรีบส่งลูกไปโรงเรียนหรือไม่? อ่านข้อความนี้ แล้ว ค่อยตัดสินใจต่อนะคะ “สมองของเรามีแหล่งพลังงานทางจิตวิทยาจำกัด และเมื่อมันหมดสิ้นลง “ทุกอย่างที่เราทำจะลดประสิทธิภาพลง” สำหรับเด็กอายุยังน้อย การแยกจากกันเป็นเวลาสั้นๆ...