fbpx
สมองเด็ก ‘ฝ่อ’ได้!

สมองเด็ก ‘ฝ่อ’ได้!

🤔อะไร ? ทำให้เด็กสมองฝ่อ คะ ?? ⭐️ถ้าเด็ก มีภาวะเครียด ( Toxic Stress ) จาก การถูกเร่งรัดให้เรียน ก่อนวัย (ก่อน 3 ปี) จะทำให้เด็กไม่มีความสุข จากการวิจัยพบว่า จะทำให้เซลล์ สมองมีการแบ่งตัวลดลง การเชื่อมโยงกระแสประสาทลดลง😱😱😱เหมือน สมอง ‘ฝ่อ’ ร่วมกับ...