fbpx
“เวลาทองแห่งการเรียนรู้” สมองดีได้ ด้วยอะไร ?

“เวลาทองแห่งการเรียนรู้” สมองดีได้ ด้วยอะไร ?

จากการศึกษาพบว่า เส้นสมองของเด็กอายุ 3 ปีมีการเชื่อมสัญญาณสมองกว่า 1,000 ล้านครั้ง ซึ่งมากกว่าสมองผู้ใหญ่ 2 เท่า ในช่วงเวลา 0-6 ปี จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กพัฒนาสูงสุด ⭐️การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต...