fbpx
ให้ลูกเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ดี?

ให้ลูกเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ดี?

ให้ลูกเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ดี? สมองเด็กพัฒนา กว่า 90% ใน 6 ขวบปีแรก แต่ …คำนี้ ไม่ได้หมายถึงว่า เด็กจะต้องรีบเข้าโรงเรียน เพื่อเขียน อ่านตัวหนังสือ เพราะ การเขียน อ่านตัวหนังสือ ก่อนวัยอันสมควร อาจจะสร้างความเครียดให้เด็กมากกว่า การได้พัฒนาสมอง การพัฒนาสมองเด็ก 6...