fbpx
👶🏻กิจวัตรประจำวัน เด็ก 10-12 เดือน

👶🏻กิจวัตรประจำวัน เด็ก 10-12 เดือน

เมื่อลูกเริ่มโต เราจะเหนื่อยขึ้น เพราะ เค้าจะติดเล่น ไม่อยากนอน บางคนก็เริ่มกินยาก เอาเป็นว่า ภาพรวม ให้ น้ำหนักส่วนสูงขึ้นตามเกณฑ์กราฟ และ พัฒนาการสมวัย ก็โอเค จร้า 🌸ข้อควรรู้🌸 วัยนี้ควรนอน 12-16 ชั่วโมง ( เฉลี่ย 14 ชั่วโมง ) จะนอนรอบกลางคืน 10-11 ชั่วโมง งีบกลางวัน...