fbpx
อันตรายเมื่อไม่ใช้ car seat และวิธีเลือก car seat อย่างไรให้ปลอดภัย

อันตรายเมื่อไม่ใช้ car seat และวิธีเลือก car seat อย่างไรให้ปลอดภัย

👉ทำไมเด็กต้องใช้ Car seat ? 👉เทคนิคการเลือก Car seat ให้ลูก 👉เคล็ดลับฝึกให้ลูกชอบ Car seat นั่งทีไรหลับทุกที 🌈ทำไมต้องใช้ Car seat 🌈 …….ตอบสั้นๆ เพราะมัน คือความปลอดภัยในชีวิตของลูก ยามเกิดอุบัติเหตุ ลูกพร้อมจะพุ่งออกไปนอกรถ และคอของเด็กนั้นไม่แข็งแรง...