fbpx
โปรโมชั่น วัคซีนสำหรับเด็ก IPD, Rota

โปรโมชั่น วัคซีนสำหรับเด็ก IPD, Rota

วัคซีน IPD 13 สายพันธ์ุ  4 เข็ม  9,900 บาท วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากเชื้อโรต้าไวรัส (Rota virus) 2 โด๊ส  2,900 บาท วัคซีนป้องกันโรค 10 ชนิด จนถึงอายุ 24 เดือน เพียง 8,900 บาท วัคซีนสำหรับเด็ก  IPD 13 สายพันธ์ุ  วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบ #เชื้อโรต้าไวรัส #Rota...