fbpx
Time out ทำไม ไม่ได้ผล แล้วทำไงต่อดี?

Time out ทำไม ไม่ได้ผล แล้วทำไงต่อดี?

👩‍⚕️คุณพ่อคุณแม่ คงเคยผ่านประสบการณ์ Time out กันมาบ้าง ….ซึ่งมักจะได้ผลในช่วงแรก แล้ว ก็ หนักกว่าเดิมมันเพราะ อะไรกันนะคะ …. ….วันนี้ เรามาเรียนรู้เรื่อง Time out ในแบบที่ถูกต้องเหมาะสม และ เลือกว่าพฤติกรรมแบบไหนของลูก เราจะทำ Time out กันนะคะ 🌈Time...