fbpx

วัยทอง ❌ไม่ใช่ วัยสยอง….
แค่ เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างมาก
6 ขวบปีแรก สมองพัฒนากว่า 90%
เซลล์สมอง นับล้าน ทำงานกันทุกวินาที
มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ
นอกจาก เรื่องพันธุกรรมแล้ว การเลี้ยงดูที่ดี ก็มีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาสมองเด็ก
ความรัก และ ความเอาใจใส่ดูแล เป็นพื้นฐานสำคัญ
ที่ช่วยพัฒนาสมอง
วินัยเชิงบวก จะช่วยให้ ลูก กำกับควบคุมตนเองได้ และแก้ปัญหาเป็น
(ไม่ใช่ การดุ ด่า ตี หรือ ทำให้กลัว)
💕การฝึกวินัยเชิงบวก
#ไม่ใช่
❌การตี
❌ไม่ดุด่า
❌ไม่แหย่
❌ไม่ติดสินบน
❌ไม่ใช่การ time out
👶🏻ฝึกวินัยเชิงบวก…ให้ ลองทำ แบบนี้
✅สะท้อนอารมณ์
✅สอนการแก้ปัญหา
✅ เสนอทางเลือกให้ลูก
✅กำหนดกติกา ที่ชัดเจนในบ้าน ว่าอะไรทำได้ ไม่ได้ ไม่ใช่ ว่า ห้ามทุกอย่าง ….. กฎกติกา …ไม่ได้ มีไว้ บังคับลูก
แต่มีไว้ เพื่อคอยสอนลูกให้ควบคุมตัวเอง
✅คอยช่วยลูกจัดการกับปัญหา และอารมณ์ ที่บางทีลูกยังควบคุมได้ไม่ดี เพราะ สมองเค้ากำลังพัฒนา การได้เรียนรู้สิ่งดีๆ ซ้ำ ๆ ทำให้เห็นบ่อยๆ เด็กจะทำตามได้ดี
😊การขู่ให้กลัว…เด็ก จะแค่กลัว หยุด ทำตาม ชั่วคราว
…แต่ ความรัก ความเข้าใจ จะทำให้เด็ก รู้สึกปลอดภัย เป็นที่รัก รู้สึกภูมิใจในตนเอง และ รู้ว่าเค้ามีคุณค่าและมีความสามารถ
ตีลูกไป จะได้จบๆ …
จบแค่วันนี้นะ
….ต่อไป เค้าโตขึ้น ตีกลับแน่ หมอเตือนแล้วน้า
❤️ด้วยรัก มะเหมี่ยวเอง
หมอเด็ก / แม่น้องทับทิม

คลินิกเด็กพัทยา Bambini Baby Wellness