fbpx
เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก ไอคิวลดลงได้เลย!!!

เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก ไอคิวลดลงได้เลย!!!

เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก #ไอคิวลดลงได้เลย!!! 🤔อะไรเสริม #ธาตุเหล็ก ให้ลูกได้บ้าง? 🌈การขาดธาตุเหล็กนั้น มีผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะเด็ก อายุ 2 ขวบปีแรก เนื่องจาก เป็น ช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างมาก ซึ่ง...