fbpx
อยากจะให้ลูกเลี้ยงง่าย ต้องทำยังไง?

อยากจะให้ลูกเลี้ยงง่าย ต้องทำยังไง?

.เด็ก จะเลี้ยงยาก หรือ ง่าย บางที เป็นเรื่องของตัวเด็กเอง ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือ การเลี้ยงดู นั่นคือ #พื้นอารมณ์ …..คือ เกิดมาเป็นแบบนี้เอง ( ตอนท้อง เหมี่ยวสวดมนต์ และ อธิษฐาน ให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายตลอด …แม่จะได้สบาย 🤣🤣) 🌈 #พื้นฐานอารมณ์ คือ...
เมื่อลูกดื้อต่อต้าน เอาแต่ใจ….

เมื่อลูกดื้อต่อต้าน เอาแต่ใจ….

เคล็ดลับพ่อแม่เอาอยู่ ‘เมื่อลูกดื้อต่อต้าน เอาแต่ใจ….’ 😂ความดื้อต่อต้าน ของเด็ก คือ พัฒนาการปกติตามวัย 6 ขวบปีแรก!!!! 😂ความดื้อต่อต้าน ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะ มันเป็นสัญญาณ แห่ง #พัฒนาการทางด้านจิตใจ ว่า ลูกมีความคิดเป็นของตัวเอง ตัดสินใจเองได้...