fbpx
สาเหตุที่เด็กไม่ควรกินเค็ม  และปริมาณเกลือที่เด็กแต่ละวัยควรบริโภคต่อวัน

สาเหตุที่เด็กไม่ควรกินเค็ม และปริมาณเกลือที่เด็กแต่ละวัยควรบริโภคต่อวัน

🔥ผู้ใหญ่ที่กินเค็ม มีปัญหาต่อร่างกายได้ คือ ความดันโลหิตสูง , โรคไต และโรคสมอง 🔥ปัญหา ที่เกิดขึ้น จาก #เด็กกินเค็ม หรือกินโซเดียมมากเกินไป คือ 😭 #ความดันโลหิตสูง ผู้ใหญ่กินเค็มแล้วความดันสูง เด็กก็เช่นกันค่ะ ซึ่งถ้าความดันเลือดสูง ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อ...