fbpx
หน้าที่ของเด็ก ไม่ใช่เร่งให้เรียน

หน้าที่ของเด็ก ไม่ใช่เร่งให้เรียน

เด็กมีหน้าที่ #เล่น ไม่ควร #เร่งให้เขียนอ่าน ⭐️สมองเด็ก 6 ขวบปีแรก พัฒนาถึง 90% ด้วย การเล่น อ่านนิทาน และทำงานบ้าน ( เขียน /อ่าน ค่อยฝึกหลัง 6-7 ขวบ) (สามารถ ให้เด็ก ขีดเขียน ระบายสีได้ ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป แต่ #ไม่ใช่เขียนตัวอักษร คร่า ) ⭐️จะถนัดซ้าย หรือขวา...