fbpx
ลูกเราจำเป็นต้องได้ ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หรือไม่

ลูกเราจำเป็นต้องได้ ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หรือไม่

ลูกเรา จำเป็นต้อง กิน #ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก มั้ย??? 👼🏻เด็กอายุ 6-11 เดือน ต้องการธาตุเหล็ก 1.1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม 🤸‍♂️ผู้ใหญ่ต้องการธาตุเหล็ก 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม #เด็กต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ใหญ่ 5 เท่าเลย เด็กเล็ก ต้องการ ธาตุเหล็ก...