fbpx
ลูกเราควรกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หรือไม่?

ลูกเราควรกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หรือไม่?

ลูกเราควรกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก มั้ย??? ….ควรเจาะเลือดดูเมื่อไหร่ดี?? ธาตุเหล็กในเลือด จะนำออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งสมองด้วย การขาดธาตุเหล็กจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก !! …… ไอคิวลดลงได้ กว่าเด็กที่ไม่ขาด 12.5 จุด...
เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก ไอคิวลดลงได้เลย!!!

เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก ไอคิวลดลงได้เลย!!!

เมื่อลูกขาดธาตุเหล็ก #ไอคิวลดลงได้เลย!!! 🤔อะไรเสริม #ธาตุเหล็ก ให้ลูกได้บ้าง? 🌈การขาดธาตุเหล็กนั้น มีผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะเด็ก อายุ 2 ขวบปีแรก เนื่องจาก เป็น ช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างมาก ซึ่ง...